Aus

Llista patró del Comitè Avifaunístic de Catalunya de l’Institut Català d’Ornitologia. Versió 1.0
Atles del ocells nidificants de Catalunya 1999-2002
Lista de las aves de España Edición de 2005 SEO
Magyarország madarai
RBC Checklist of Irish Birds
Full species list of the Madeiran archipelago (the Salvage Islands excluded) a 26.02.2006
Lista das aves observadas na Região Autónoma da Madeira